Kiirtest Covid-19 Antigeeni Kiirtest Süljest Hygisun

9.63

Laost otsas

Tootja:
Anbio (xiamen) Biotechnology Co Ltd
Bränd:
-

EAN:
4260676530614
Tootekood:
23485

COVID-19 antigeeni kiirtest on
kolloidkuld-immuunkromatograafia meetod SARS-CoV-2 nukleokapsiidantigeenide
kvalitatiivseks tuvastamiseks nende inimeste süljes, kelle puhul kahtlustatakse
COVID-19 nakkust

Testi tööpõhimõte 

Vaja läheb veel järgmisi vahendeid, mis
testikomplekti ei kuulu. 1. Taimer 2. Raam proovianumate jaoks 3.
Isikukaitsevahendid

Säilitamistingimused ja kõlblikkusaeg 1. Hoidke toodet
temperatuuril 2–30 °C, kõlblikkusaeg on esialgu 24 kuud. 2. Testriba tuleks
kasutada kohe pärast koti avamist. 3. Reaktiivid ja seadmed peavad testi
tegemiseks olema toatemperatuuril (15–30 °C).

 Proovi võtmine

1.      
Süljeproovi võtmine süljekogumisanumaga Reaktiiv
põhineb kolloidkuld-immuunkromatograafia analüüsil. Testi ajal kantakse
prooviekstraktid testribadele. Kui ekstrakt sisaldab SARS-CoV-2 antigeeni,
seondub antigeen SARS-CoV-2 monoklonaalsete antikehadega. Külgvoolu teel liigub
moodustunud kompleks piki nitrotselluloosmembraani kuni imava paberi servani.
Kui SARS-CoV-2 antikeha kompleks läbib testjoone (joon T, kaetud teise
monoklonaalse SARS-CoV-2 antikehaga), püütakse see kinni ja testjoon värvub
punaseks; Kui kompleks läbib joone C, püüab kontrolljoon (joon C, kaetud
küüliku IgG-ga) kinni kolloidkullaga märgistatud kitse küülikuvastase IgG ja joon
värvub punaseks.

2.      
Proovi transport ja säilitamine Proove tuleks
analüüsida võimalikult kiiresti pärast nende võtmist. Vatipulka või süljeproove
võib ekstraheerimislahuses hoida kuni 24 tundi toatemperatuuril või
temperatuuril 2–8 °C. Külmutamine pole lubatud.

Test tuleb teha toatemperatuuril (15–30 °C).

Sülitage torusse sügavalt kurgust 2 ml sülge (jälgige torul
olevat 2 ml märgistust). Eemaldage süljekogumislehter, sulgege toru korgiga ja
raputage seda 10 korda üles-alla

 Proovi lisamine
testile. Süljeproov (süljekogumisanumast): avage kork ja võtke torust pipetiga
vedelikku. Tilgutage 3 tilka ekstraheerimislahust testribal olevasse süvendisse
ja käivitage taimer.

Vaadake tulemust 15–20 minuti pärast.

Testitulemuste lugemine

Negatiivne (–): Ainult joon C on värvunud (vt joonist), mis
tähendab, et proovis puudub SARS-CoV-2 antigeen.

 Positiivne (+):
Värvunud on nii joon C kui ka joon T (vt joonist), mis tähendab, et proov
sisaldab SARSCoV-2 antigeeni.

 Kehtetu test: Joon C
ei ole värvunud (vt joonist). Test on kasutuskõlbmatu või seda kasutati
valesti.

Ettevaatusabinõud

 1. Kasutamiseks
in-vitro diagnostikas.

2. Test on toodetud SARS-CoV-2 valkude tuvastamiseks, seda
ei saa kasutada muude viiruste ja patogeenide puhul.

3. Ärge kasutage testikomplekti pärast pakendile märgitud
aegumiskuupäeva.

4. Ärge kasutage testi patsiendi proovide hindamiseks juhul,
kui kas positiivset või negatiivset tulemust näitav värviriba ei näita
tulemust.

 5. Testitulemus peab
olema nähtav.

 6. Ekslike tulemuste
vältimiseks tuleb proove käidelda lõigus „Testimismeetod“ kirjeldatud viisil.

 7. Ärge kasutage mis
tahes komplekti komponenti korduvalt.

8. Nõuetekohane proovivõtmine, säilitamine ja nõuetekohane
transportimine on testi tegemisel äärmiselt tähtsad.

 9. Kui testi tegijal
pole eelnevaid kogemusi, soovitatakse teda vastavalt koolitada või juhendada.
Proovi võtmise ja hindamise ajal tuleb kanda kaitserõivaid, nagu laborikitlit,
ühekordseid kindaid ja kaitseprille. Kliinilised proovid võivad sisaldada
patogeenseid mikroorganisme, sealhulgas hepatiidiviiruseid või HI-viirust.
Kõigi proovide käitlemisel, säilitamisel ja võtmisel tuleb alati järgida üldisi
ettevaatusabinõusid ja asutusesiseseid suunised.

10.Kasutatud testikomplekte tuleb käidelda bioloogiliselt
ohtlike jäätmetena ja eemaldada kasutusest asjaomaste riiklike, piirkondlike ja
kohaliku omavalitsuse nõuete kohaselt.

11.Komplekti komponentide kohta käivaid ohusümboleid,
ohutust, käitlemist ja kasutusest kõrvaldamist hõlmav lisateave on
ohutuskaardil.

12.Testikomplekti sisu käitlemisel tuleb kanda sobivaid
kaitserõivaid, kindaid ja prille/näo*- kaitset.

 

Enne kasutamist lugege hoolikalt kaasas olevat infolehte või avada nutitelefoni kaamera ja suunata QR koodile, avada link eestikeelsele kasutusjuhendile.

Tootja: Anbio (Xiamen) Biotechnology Co.,Ltd.